Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Att vara SSK-ambassadör

Vi som förening vill skapa ett större engagemang hos alla lag i både innebandy och fotboll och har därför tagit beslut om att varje lag ska utse en s.k. SSK-ambassadör, gärna en föräldrarepresentant från laget (dvs helst inte lagledare eller tränare). 


Uppgiften som ambassadör är att fungera som en länk mellan laget och övriga i föreningen och därmed se till att ditt lags spelare och föräldrar blir delaktiga i de gemensamma aktiviteter och uppgifter som vi tillsammans planerar att genomföra, samt kunna framföra synpunkter eller förslag från laget till övriga delar av föreningen. Det innebär alltså inte att det i varje fall är ambassadörens uppgift att "göra jobbet". 

Tanken är att samlas en gång per termin och vid det tillfället bestämma vilka aktiviteter/uppgifter vi ska jobba med det närmaste halvåret. Exempel på arrangerad aktivitet är SSK-dagen som genomfördes första gången den 7:e september 2019 där alla lag hade ett ansvarsområde. 

Alla våra lag ska bidra med 1 person till detta övergripande föreningsarbete. 

SSK-ambassadörer 2020
Dam Sara Johansson (IB)
Damjun: Lena Forsgren
F06: Helen Grafström Nylund  (FB) (IB ?)
F07: Alessandro Lami
F08: Linda Fahlén
F09: Jörgen Boman
F10: Lars Mikaelsson
F11: Marit Ollila (FB) (IB ?)
F12?
Herr div 4: ?
Herr div 5: ?
P04: Peter Nordström 
P05: Daniel Uvell (FB) Elisabeth Lundell (IB)
P06: Roland Jonsson
P07: Lars Hansson
P08: Anders Sturk Steinwall
P09: Heléne Andersson
P10: Åsa Borgardt (FB) (IB ?)
P11: Emma Mjöbring
P12: ?


Fokusgrupper 2020


Anläggning – Måla omklädningsrum och kiosken på Grubbevallen samt införskaffa rep som måttar 5v5 och 7v7 till fotbollsplanen.  

Grupp: F04, P07, P06, P11, F11 och David Persson (styrelse) 


Anläggning – Levande Grubbevallen, att hela fotbollssäsongen ha öppet kiosken under helgerna. Varje lag ansvarar för försäljning i kiosken 1-2 heldagar under säsongen. 

Grupp: F07, F08, P04, F10, Lena Johansson (styrelse) och Johanna Vilhelmsson (styrelse) 


Sociala medier – Instagram, starta upp och använda Instagram som plattform för föreningen. 

Grupp: P09, P05, F09, Herr/Herrjun, Sara Johansson (styrelse). 


SSK-dagen – färdigställa utvärdering från föregående SSK-dag samt inleda planering för nästkommande år. 

Grupp: P08, P05, F06, P10, Evy Grad (styrelse) och Andreas Ågren(barn- och ungdomsutvecklare). 


Under 2015 har föreningen påbörjat ett arbete att utveckla föreningen och verksamhetsgrupperna under parollen "Vi tillsammans är vår förening". 
Syftet är att utveckla och förbättra arbetet i våra verksamheter fotboll och innebandy samt öka föreningsengagemanget och stärka klubbkänslan.


I november 2015 arrangerades en Kick-off för arbetet med arbetsgrupperna i föreningen och i sektionerna. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna erbjöds det en utvecklingsdag på Häljegård där föreningsarbete varvades med sociala aktiviteter och avslutades med en middag. Vi var 15 SSK:are närvarande, representerande styrelsen, sektionerna och lag i sektionerna. Utifrån det arbete som gjorde på denna Kick-off går vi nu in i nästa skede med att få igång arbetet i varje arbetsgrupp för att tillsammans utveckla och förbättra föreningen. Ett led i detta utvecklingsarbete är att öka engagemanget från alla våra lag i både fotboll och innebandy. Av den anledningen ska varje lag finnas representerade med minst en person i dess idrotts arbetsgrupp.  

 
I samarbete med