Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

1973 samlades ett antal äldre SSK:are för att diskutera om man skulle ställa upp i korpserien i fotboll. Intresse fanns och man fick ihop ett 15-tal spelare. P-O ”Putte” Öhman var en av de ivrigaste.


Sejouren i korpserien blev dock kort, ty efter en del matcher blev spelarmaterialet kraftigt reducerat på grund av skador.


Spelet i korpserien var opolerat och hårt och risken för allvarliga skador alltför stor, så man drog sig ur serien.


Men tanken att fortsätta träffas och träna fanns kvar. Därför bildade man en kamratförening som fick namnet ”Uvarna”. Föreningen hade till uppgift att samla upp gamla spelare och andra aktiva i Sandåkerns SK och ge dessa möjligheter att träffas, träna och skapa en trivsam tillvaro tillsammans.


Sedan 1973 har Uvarna träffats varje måndag med undantag för sommar- och juluppehåll.


I våra stadgar står att Uvarna har till ändamål att aktivera motion, fritidsverksamhet, kulturverksamhet m m.


Föreningen skall i mån av tillgångar i första hand stödja Sandåkerns SK och dess ungdomsverksamhet.


Uvarna förvaltar 3 fonder, Bigge Öhmans, Nisse Svanholms och Goffe Erikssons minnesfonder. Ur dessa fonder delas det ut stipendier till duktiga ledare och ungdomar i SSK.


För några år sedan drev Uvarna ett EU-projekt som gick under namnet ”Lokal idrottshistoria i ett samhällsperspektiv”. Projektet gick ut på att dokumentera SSK:s historia. Resultatet kan läsas i en 124-sidig dokumentation.


Till medlem i Uvarna kan antas person som på något sätt är eller har varit aktiv i Sandåkerns SK och som betalat medlemsavgift som fastställts av årsmötet. Medlemsavgift ska också betalas till Sandåkerns SK.

 

Följande personer ingår i Uvarnas styrelse under 2014.


Ordförande     Björn Lindgren            Vice Ordf      Rune Mattsson

Kassör            Bo Lilja                      Sekreterare Roger Andersson

Ledamot         Ivar Åström Några Uvar