SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Sandåkerns Sportklubb
För ett livslångt idrottande - grundad 1932

Kontakt

Kontaktuppgifter till föreningen

Vision & Värdegrund

Här kan du läsa vår Vision & Värdegrund

SSK Tillsammans

Här kan du söka stöd

Nästa steg i vår organisation- och ledarskapsutveckling
2024-04-12 14:59

Som ett led i vår vision om att ständigt utvecklas och skapa gemensamt engagemang för ett livslångt idrottande behöver vi nu er hjälp. Vi söker ett antal ledare som tillsammans med oss och RF-SISU vill träffas för att ta riktning mot framtidens organisation och ledarutveckling. Hur kan vi stötta våra ledare på bästa sätt och vilka resurser behöver vi tillsätta.?

 

Vi tänker oss två till tre träffar under våren som ska resultera i en tydlig inriktning för styrelsen att ta beslut kring. Vill ni hjälpa oss med detta? Hör av er till kansliet senast 25 april. Tack! För ett livslångt idrottande!

 

Styrelsen för Sandåkerns Sportklubb

Dags att nominera stipendiater och förbereda motioner...
2024-04-09 12:00
Välkommen på föreningens årsmöte torsdagen den 30 maj, klockan 18.30 i klubblokalen!
 
Utöver sedvanlig agenda, se nedan, delar vi även ut tre stipendier till personer inom föreningen som ni nominerar. Klicka på respektive länk nedan för att nominera just er person eller lag.
 
Syftet är att uppmuntra till fortsatt förkovran och engagemang inom fotbollssporten. Stipendiaten skall därför ha uppvisat förmåga att genom sin personlighet skapa en god laganda. Egenskaper som ödmjukhet inför framgångar och socialt engagemang i problemlösningar skall tillmätas stor betydelse. Stipendiet skall tilldelas en flicka/pojke i åldersgruppen 13 år inom klubbens fotbollsverksamhet.
 
Ur Nils Svanholms Stipendiefond skall fondavkastningen årligen användas till ett stipendium till ungdomsverksamheten inom Sandåkerns Sportklubb. Med ungdomsverksamheten kan avses ungdomsledare, idrottsutövande ungdom och/eller hela ungdomslag. 
 
Fondens ränteavkastning skall årligen utdelas till idrottande ungdom och förtjänstfull ledare inom Sandåkerns Sportklubb.
 
Motioner
Vill ni skicka in en motion till årsmötet, gör detta via mejl till kansli@sandakernssk.se, märk MOTION. Senast 29 april 2024 behöver vi er motion för att hinna förbereda denna till årsmötet.
 
Agenda
 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Utdelning av stipendier och utmärkelser
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse med årsredovisning/
  årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan
  för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, samt antalet ersättare
 15. Val av (se valberedningens förslag)
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. godkännande av verksamhetsansvariga som ordinarie ledamot
   i styrelsen för en tid av ett år
  4. beslutat antal ersättare i styrelsen för en tid av ett år
  5. två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte
   styrelsens ledamöter delta
  6. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
   utses till ordförande
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 7
 17. Mötet avslutas

Väl mött!

Styrelsen för Sandåkerns Sportklubb

Välkommen på årsmöte, torsdagen den 30 maj kl. 18:30
2024-03-15 09:45

Hej alla medlemmar i Sandåkerns Sportklubb.

 

Det närmar sig slutet av innevarande verksamhetsår och det är dags att summera det som varit. Det gör vi på bästa sätt torsdagen på föreningens årsmöte den 30 maj, klockan 18.30 i klubblokalen! Välkommen! Utöver sedvanlig agenda delar vi även ut tre stipendier till personer inom föreningen som ni nominerar. Det handlar om GOFFE ERIKSSONS MINNESFOND - NILS SVANHOLMS UNGDOMSSTIPENDIE - BIRGER OCH ASTRID ÖHMANS MINNESFOND. Mer information kring nomineringarna och årsmöteshandlingar kommer.

 

Vi vill bli fler!

Vi vi behöver också bli fler som utöver våra ledare och spelare engagerar sig i föreningen. Vi söker personer till både vår fotbolls- och innebandysektion men även till vår föreningsstyrelse. Vi söker dig som vill vara med att påverka, utveckla och har drivet för att skapa ett livslångt idrottande. Inga förkunskaper krävs, och fika ingår varje gång.

 

Vad gör vi?

Våra sektioner ansvarar för idrottens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen och träffas cirka 6 - 8 gånger per år.

 

Vår föreningsstyrelse är ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel samt upprättar varje år instruktioner för de aktiva verksamheterna och är sammankallande till det övergripande föreningsarbetet. Föreningstyrelsen träffas 8 - 10 gånger per år.

 

Intresserad?

Är du intresserad av att engagera dig, veta mer eller kanske till och med vet vem vi ska kontakta. Hör av dig till någon av oss nedanstående:

 

Martin Wiklund, valberedningen, 070-6858455, martin@sportswik.com

David Persson, ordförande och verksamhetsansvarig fotboll, 070-2050580, david@anfield.se

Sara Johansson, verksamhetsansvarig innebandy, 073-0898739, joohansson@live.se

Petter Widmark, kanslichef, 090-774148, kansli@sandakernssk.se

Till alla ledare: Välkommen på föreläsning med Anna Ricknell!
2024-01-19 15:55
Sandåkerns Sportklubb bjuder in alla våra ledare i föreningen till en energifylld kväll med en av Sveriges populäraste föreläsare. Föreläsningen är exklusiv för oss och kommer ge oss mängder med tips och idéer till ert lag och vår förening.
 
Måndagen den 19 februari klockan 18.30, med fika från klockan 18.00. Vi håller till i klubblokalen.
 
Ta chansen att uppleva något utöver det vanliga! Boka av kvällen redan nu och ta med er hela er ledarstab. Anmäl er här!
 
Styrelsen för Sandåkerns Sportklubb
 
Frågor eller funderingar tar ni direkt med vårt kansli, 090-774148 eller via kansli@sandakernssk.se
Genvägar
Nyheter från våra lag
FB Pojkar 14, 17/04 12:57 
FB Pojkar 11, 16/04 11:16 
FB Flickor 14, 12/04 13:47 
FB Dam division 3, 12/04 11:40 
IB Pojkar 11, 11/04 21:19 
 
I samarbete med