Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Föreningens demokratiska process
Årsmötet ...
... är det högsta beslutande organet och hålls senast sista mars varje år. Styrelsen utses och verksamhetsplanen för kommande år fastslås.
Samtliga medlemmar som fyller 12 under året har rösträtt.

Föreningsstyrelsen ...

... består av ordförande + 3-5 ledamöter samt en från respektive idrott.
- Är ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel.
- Upprättar varje år instruktioner för de aktiva verksamheterna och är sammankallande till det övergripande föreningsarbetet.


Verksamheterna (fotboll-innebandy)  ...
... skall utifrån det pågående utvecklingsarbetet i föreningen ha en person från varje lag representerad i det övergripande föreningsarbetet - SSK Ambassadörer. 
- skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten.
- ansvarar för idrottens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar).


Kansli
Finns beläget på Musköten och i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utveckling- och utbildningsfrågor för våra ledare och spelare.
Kanslipersonalen arbetar större delen av arbetstiden via kontor på idrottshallen Musköten på Umedalen, se mer under fliken Kontakt föreningen
Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokföringstjänst via Västerbottens Idrottsförbund.
  
 
I samarbete med