Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Föreningens demokratiska process
Årsmötet ...
... är det högsta beslutande organet och hålls senast sista mars varje år. Styrelsen utses och verksamhetsplanen för kommande år fastslås.
Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt.

Föreningsstyrelsen ...

... består av 3-6 ledamöter (där en väljs som ordförande) samt en från respektive idrott/sektion.
Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel.
Upprättar varje år instruktioner för de aktiva verksamheterna och är sammankallande till det övergripande föreningsarbetet.


Verksamheternas (fotboll-innebandy) arbetsgrupp ...
... skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter. Utifrån det pågående utvecklingsarbetet i föreningen ska varje lag vara representerade i det övergripande föreningsarbetet med 1 person. Verksamheterna skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten.
Ansvarar för idrottens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. 


Kansli
Finns beläget i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utveckling- och utbildningsfrågor för våra ledare och spelare.
Kanslipersonalen arbetar större delen av arbetstiden via kontor på idrottshallen Musköten på Umedalen, se mer under fliken Kontakt föreningen
Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokföringstjänst via Västerbottens Idrottsförbund.