Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Organisation Sandåkerns SK
Årsmötet ...
... är det högsta beslutande organet och hålls senast sista mars varje år.
Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt.

Föreningsstyrelsen ...

... ska bestå av ordförande samt 3-5 övriga ledamöter samt ansvarig från varje sektion. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och i möjligaste mån vara representerade till lika stora delar. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
...är ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel.
...upprättar varje år instruktioner för medlemmarna m.m.


Verksamhetsgrupperna...
... fotboll och innebandy finns representerade med en ansvarig från vardera grupp i föreningsstyrelsen. 

Ekonomiansvarig: Ove Nordin (IB), David Persson (FB)
Damansvarig: Sara Johansson (IB), Claes Brannelid (FB)
Herransvarig: Vakant
Ungdomsansvarig: Andreas Ågren

Dessa ansvarar för verksamhetens löpande funktion utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. 


Kansli...
...finns beläget på Musköten och i en lokal på Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och idrottsliga frågor. I dagsläget finns det utrymme för ca 150 % tjänst på kansliet. Sedan hösten 2012 köper föreningen redovisningstjänst via Idrottsservice.  

SSK-ambassadörer...
...har en representant från samtliga årskullar och fungerar som en länk mellan lagen och övriga i föreningen. Ser till att lag och föräldrar blir engagerade i gemensamma aktiviteter och uppgifter, samt kunna framföra synpunkter eller förslag från laget till övriga delar av föreningen. 
 
I samarbete med