Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

SSK ambassadörer 2019
Under 2019 kommer föreningen att ändra arbetet i det som tidigare benämndes som arbetsgrupper. 

Alla våra lag ska fortsatt bidra med 1 person till det övergripande föreningsarbetet. 

Formerna för det är under framtagande och kommer att presenteras närmare här på hemsidan när det är klarlagt. 
Under 2015 har föreningen påbörjat ett arbete att utveckla föreningen och sektionerna under parollen "Vi tillsammans är vår förening". 
Syftet är att utveckla och förbättra arbetet i våra verksamheter fotboll och innebandy samt öka föreningsengagemanget och stärka klubbkänslan.


I november 2015 arrangerades en Kick-off för arbetet med arbetsgrupperna i föreningen och i sektionerna. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna erbjöds det en utvecklingsdag på Häljegård där föreningsarbete varvades med sociala aktiviteter och avslutades med en middag. Vi var 15 SSK:are närvarande, representerande styrelsen, sektionerna och lag i sektionerna. Utifrån det arbete som gjorde på denna Kick-off går vi nu in i nästa skede med att få igång arbetet i varje arbetsgrupp för att tillsammans utveckla och förbättra föreningen. Ett led i detta utvecklingsarbete är att öka engagemanget från alla våra lag i både fotboll och innebandy. Av den anledningen ska varje lag finnas representerade med minst en person i dess idrotts arbetsgrupp.  


I rubrikerna ni en presentation som beskriver den organisation vi börjat jobba mot. Presentationen är tänkt att kunna användas på föräldramöten, informationsträffar och liknande. I övriga rubriker hittar ni vilka personer som ingår i respektive arbetsgrupp till dags dato, vilka av våra lag från både fotboll och innebandy som finns representerade och förenklat beskrivet hur föreningen är uppbyggd.

Årsmötet ...
... är det högsta beslutande organet och hålls senast sista mars varje år.
Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt.

Föreningsstyrelsen ...

... består av 3-6 ledamöter (där en väljs som ordförande) samt en från respektive sektion.
Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel.
Upprättar varje år instruktioner för sektionerna m.m.


Sektionernas arbetsgrupp ...
... skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter.
Sektionerna skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten.
Ansvarar för sektionens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. 


Kansli
Finns beläget i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och målsättningen är att kansliet även skall arbeta med idrottsliga frågor. I dagsläget finns det utrymme för 125 % tjänst på kansliet. Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokföringstjänst via Västerbottens Idrottsförbund.