SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Sandåkerns Sportklubb
För ett livslångt idrottande - grundad 1932

Dags att nominera stipendiater och förbereda motioner...
2024-04-09 12:00
Välkommen på föreningens årsmöte torsdagen den 30 maj, klockan 18.30 i klubblokalen!
 
Utöver sedvanlig agenda, se nedan, delar vi även ut tre stipendier till personer inom föreningen som ni nominerar. Klicka på respektive länk nedan för att nominera just er person eller lag.
 
Syftet är att uppmuntra till fortsatt förkovran och engagemang inom fotbollssporten. Stipendiaten skall därför ha uppvisat förmåga att genom sin personlighet skapa en god laganda. Egenskaper som ödmjukhet inför framgångar och socialt engagemang i problemlösningar skall tillmätas stor betydelse. Stipendiet skall tilldelas en flicka/pojke i åldersgruppen 13 år inom klubbens fotbollsverksamhet.
 
Ur Nils Svanholms Stipendiefond skall fondavkastningen årligen användas till ett stipendium till ungdomsverksamheten inom Sandåkerns Sportklubb. Med ungdomsverksamheten kan avses ungdomsledare, idrottsutövande ungdom och/eller hela ungdomslag. 
 
Fondens ränteavkastning skall årligen utdelas till idrottande ungdom och förtjänstfull ledare inom Sandåkerns Sportklubb.
 
Motioner
Vill ni skicka in en motion till årsmötet, gör detta via mejl till kansli@sandakernssk.se, märk MOTION. Senast 29 april 2024 behöver vi er motion för att hinna förbereda denna till årsmötet.
 
Agenda
 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Utdelning av stipendier och utmärkelser
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse med årsredovisning/
  årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan
  för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, samt antalet ersättare
 15. Val av (se valberedningens förslag)
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. godkännande av verksamhetsansvariga som ordinarie ledamot
   i styrelsen för en tid av ett år
  4. beslutat antal ersättare i styrelsen för en tid av ett år
  5. två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte
   styrelsens ledamöter delta
  6. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
   utses till ordförande
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 7
 17. Mötet avslutas

Väl mött!

Styrelsen för Sandåkerns Sportklubb


Nyhetsarkiv
Fotbollsskola 20242024-05-08 16:00
Kansliet sommarstängt2022-07-08 16:00
Gott Nytt År!2021-12-30 12:26
Umeå Performance Center2021-08-02 19:53
Ny e-post hos kansliet2020-08-31 11:22
Kansliet semesterstängt2020-07-03 13:20
Årsmöte Sandåkerns SK2020-03-27 11:24
Levande Grubbevallen2020-03-26 19:59
Vid oro för ett barn2020-02-28 09:50
Semesterstängt kansliet2018-06-28 11:59
Trygga Idrottsmiljöer2018-02-13 14:45
Idrott och NPF2017-04-12 12:00
Knattecup F/P-092017-03-13 15:00
Restaurangchansen 20172016-12-15 16:36
Måns Målvaktsskola2016-10-20 14:00
Uppstart Bollek 10:or!2016-09-14 13:49
Fotbollsskola 20162016-07-05 14:09
Restaurangchansen 20162015-12-22 13:03
Anmälan bollek för -092015-09-23 23:03
Stora Nolia 20152015-07-31 22:22
Biljetter Umeå FC2015-05-04 11:08
Restaurangchanen 20152015-01-16 16:10
Avbokning träningstider2014-12-16 11:19
 
I samarbete med