Var och en bör dock fortsatt vara uppmärksam på symtom på covid-19.. Om du får symtom bör du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad.