Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Sandåkerns riktlinjer gällande verksamheten under Corona-tider

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens (FHM), Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Fotbollförbundets (SvFF) råd och bedömningar av smittspridningen i Umeå-området, och våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.


Uppdaterad 11/11 2020

Vid möte med Länsstyrelsen, Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten den 11/11 där smittskyddsläkaren berättade att undantaget gällande att inte träffa andra än sina närmaste, som görs endast inom skolan och för idrotten, verkligen behöver respekteras. Därför förtydligades några punkter, främst gällande närkontakt på träningar samt föräldrars närvaro på träningar. Detta är nu uppdaterat i våra riktlinjer. 


För den som vistas i Västerbottens län finns från och med 10 november beslut om lokala allmänna råd. För idrotten innebär det att avstå från idrottsträningar, matcher och tävlingar, med undantag för träning för barn och unga födda 2005 eller senare och för dem som utövar idrott som sitt yrke. Följande lokala råd gäller till och med 8 december och kan förlängas:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Det gäller inte heller aktiva som utövar sin idrott som yrke/främsta sysselsättning.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar:

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ
Hur gör vi i Sandåkern? 
Det här innebär för oss i Sandåkern att samtliga deltagare i träning måste vidta extra försiktighetsåtgärder, till exempel undvika trängsel, undvika närkontakt, byta om hemma, inte duscha tillsammans, hålla god hygien och självklart stanna hemma vid minsta lilla sjukdomssymptom.

 • Vårdnadshavare ska i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningar. Medföljande vuxna hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks
 • Vårdnadshavare ska i allra möjligaste mån enbart skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning.
 • Träning för spelare födda 2004 och tidigare pausas. Observera att detta gäller även i de fall då spelare födda 2004 och äldre tränar tillsammans med spelare födda 2005 och yngre.
 • Tävling, seriematcher, cuper och träningsmatcher ställs in

Vi undviker närkontakt  

Vi försöker hitta övningar som gör att vi håller ett visst avstånd så långt det är möjligt. Vi undviker alltså spel och spelmoment på träningar. Dela gärna tips och idéer med varandra. Titta även gärna på våra träningstips i Coronatider


På mötet den 11/11 med smittskyddsläkaren fick vi dessa svar på föreningarnas frågor.

 • Vid träningar inomhus ska vi försöka hålla 2 meters avstånd 
 • Anpassa träningen i så stor utsträckning som möjligt och ta bort moment med närkontakt. Träna teknik och färdigheter byt ut moment med närkontakt.
 • Samla inte fler än att det är möjligt att sprida ut de aktiva. Alla ska ha möjlighet att hålla avstånd
 • Minimera tiden i omklädningsrum - omklädningsrum används endast för förvaring av ytterkläder och väskor.
 • I den mån ni kan – träna utomhus (gäller födda 2005 och senare).
 • Noggrann handhygien är viktigt.
 • Även om avstånd kan säkras är det i dagsläget inte okej att samla de som är äldre än 15 år och träna.
 • Aktiva över 15 år får inte träna även om det finns grupper i blandade åldrar.
 • Det är föreningens ansvar att efterleva de allmänna råden.


Som ledare är du ansvarig för att vara uppmärksam på deltagare som visar symptom och vid en sådan situation ska du uppmana den aktiva att avbryta sitt deltagande och informera förälder/målsman. Du ska också vid varje aktivitet påminna om handhygien, att undvika onödig kroppskontakt som inte är nödvändig för idrotten och att byta om hemma.


Övriga möten - klubblokalen

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till ovanstående riktlinjer och håller därför alla möten digitalt i nuläget.  
Vi stänger Klubblokalen för besök dagtid och för användande på kvällstid, undantaget är ifall någon behöver lokalen för att genomföra ett digitalt möte i föreningen. - Kontaktuppgifter till Kalle och Andreas

Här finns tips på några verktyg som kan användas för digitala möten. 


Riktlinjer för bekräftade fall i föreningen

Nedan följer riktlinjer till alla ledare i föreningen ifall någon spelare/ledare meddelar att hen har bekräftat covid-19. Den smittade ska självklart följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, dvs stanna hemma minst 7 dagar efter symtomdebut eller positivt testsvar och minst 2 dagar efter att hen är helt symtomfri.

 

Oavsett om spelaren/ledaren har deltagit på träning eller match precis innan insjuknande eller inte ska ledarna för laget informera övriga i truppen och föräldrarna om att smitta kan finnas i laget. Informera på samma sätt som om det hade varit exempelvis magsjuka. 

Förklara för den smittade personen att informationen kommer att vara anonymiserad.

1. Ställ följande frågor (anteckna gärna svaren): 

  1. När deltog du senast med laget i träning/match/annat möte?
  2. När började du få symtom?
  3. Hade du symptom när du spelade/tränade senast datum xx?
  4. Vid vilka tillfällen har du varit i ett samma rum eller i närkontakt med lagkamrater under en längre stund under tiden du haft symptom?
   Exempelvis på skolan eller på fritiden under sådana förhållanden där det funnits risk att avstånd inte har hållits med andra.
  5. Vilka var kompisarna vid dessa tillfällen?
  6. Om vi behöver nå dig för fler frågor nu när du är hemma, hur når vi dig lättast?

 

2.  Om du bedömer att det finns risk att det har förekommit smitta i laget på match eller träning: förklara att vi som ledare i Sandåkerns SK behöver informera de som eventuellt har utsatts för smitta, det är en skyldighet vi har. 

 

Bör jag informera hela idrottsföreningen om att en person i föreningen har konstaterats ha covid-19?
Nej, som regel räcker det med att du informerar den grupp som är direkt berörd, dvs de som vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om. Informationen ska för kännedom även gå till kansliet, kansli@sandakernssk.se

Ska jag informera de jag kontaktar om vem det är som har covid-19?
Nej, även om du vet vem det är bör du som regel inte göra detta. Om du tycker att det finns särskilda skäl att ändå göra det måste du få tillåtelse av den som har covid-19 för att få meddela detta. Du ska aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.


Nedan följer ett förslag på sms/mejl-text du kan använda, som får anpassas efter aktuell verksamhet:
”Vi har fått information om att en person med covid-19 varit på [XXXXXX] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Vi vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. 

Var extra uppmärksam på eventuella symtom och testa dig om symtom uppkommer. Läs mer och få råd via 1177 och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Om en familjemedlem till en aktiv medlem har bekräftad covid-19, får den aktiva medlemmen fortsätta träna då? 
Nej, eftersom riktlinjerna säger att hela familjen ska undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att man har testats positivt ska du inte heller delta på aktiviteter med föreningen.  


Aktuella länkar
RF-SISU Västerbotten - Skärpta restriktioner - så påverkas idrotten

FMH - Lokala allmänna råd för Covid-19

VIBF - riktlinjer uppdaterade 10 november 


SvFF - skärpta råd för fler regioner


RF - Coronaviruset och Idrottssrörelsen

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

 
I samarbete med