Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Sandåkerns riktlinjer gällande verksamheten under Corona-tider

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens (FHM), Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Fotbollförbundets (SvFF) råd och bedömningar av smittspridningen i Umeå-området, och våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.


Uppdaterad 9/9 2020


I Folkhälsomyndighetens råd läser vi:

Det är viktigt att alla är noggranna med sin handhygien, undviker onödig kroppskontakt och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

 

För idrotten gäller följande generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien
 • Uppmana till att byta om hemma både före och efter aktivitet
 • Undvika onödig kroppskontakt som inte är nödvändig för idrotten
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

 

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. 

 

Styrelsen för Sandåkerns SK ser detta som vägledande. Vi vill fortsätta med aktiviteter, med möten och med träning, men göra det med sådana anpassningar att vi inte bidrar till smittspridning.

STÄLL OM - STÄLL INTE IN! 

 

Vi försöker hitta övningar som gör att vi håller ett visst avstånd så långt det är möjligt. Dela gärna tips och idéer med varandra. 


Som ledare är du ansvarig för att vara uppmärksam på deltagare som visar symptom och vid en sådan situation ska du uppmana den aktiva att avbryta sitt deltagande och om den aktiva är under 18 år, informera förälder/målsman. Du ska också vid varje aktivitet påminna om handhygien, att undvika onödig kroppskontakt som inte är nödvändig för idrotten och att byta om hemma.

 

Information till alla aktiva:

 • Förkyld eller hängig, eller andra symtom = Stanna hemma.
 • Vi delar inte vattenflaskor.
 • Vi tvättar händerna innan träning.
 • Vi byter om och duschar hemma.
 • Vi använder inte omklädningsrummen till samlingar.

 

Vi följer Västerbottens Innebandyförbunds rekommendationer och tillåter därför INTE publik i inomhushallar. 

 • Vi ser till att kommunicera i alla kommunikationskanaler att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbedes vid matcherna.
 • Vi utser en ansvarig vid varje match för att detta efterföljs. 
 • Vi begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, tex bör sargvakter ej användas. 
 • Inga personer som är 70 år eller äldre, alternativt tillhör en riskgrupp, bör delta som funktionärer eller på annat sätt. Se till att olika funktionärsgrupper inte har kontakt i onödan. 
 • Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning uppstår. (VIBF:s kommentar! Samtliga spelare, ledare och domare ska finnas noterade på matchprotokollet. Arrangören ansvarar för att upprätta en lista med funktionärer samt eventuellt övriga närvarande.) 
 • Vi erbjuder inte fikaförsäljning för att minska riskerna för smittspridning
 • Deltagarna bör om möjligt byta om hemma. 
 • Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, alternativt ej gå in/ut samtidigt. 
 • Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare. 
 • Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt. 
 • Planera flödet så att lag som spelat match separeras från lag som ska spela nästa match så långt det är möjligt.

Vi följer även Västerbottens fotbollsförbunds riktlinjer. 

Matcher/seriespel i fotboll kan genomföras enligt Folkhälsomyndigheten förutsatt att myndighetens råd följs i övrigt. Särskilt viktigt att: 


 • Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Trängsel mellan människor undviks

Västerbottens Fotbollförbund har i samråd med Region Västerbottens smittskyddsenhet kommit fram till att längre resor för matcher i barn- och ungdomsserier inom distriktet kan genomföras. Men utifrån att resorna genomförs med en minimal risk för smittspridning mellan olika delar av länet.  


 • Mindre trångt i bilar/bussar/minibussar
 • Inte stanna för att äta eller fika på servering under resan/spelorten, utan istället ta med sig matsäck
 • Ingen publik
 • De vuxna som följer med som funktionärer/chaufförer stannar kring planen och inte besöker affärer mm på spelorten.

 

Grubbevallen
Förening bör enligt Folkhälsomyndigheten begränsa antalet personer i och kring träningen, där begränsningen om 50 personer är ett riktmärke. Förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en fotbollsträning inte är i lagens mening. Totalt blir vi under träningsdagar fler på området samtidigt vid vissa tillfällen. Därför vill vi genomföra några åtgärder för att minska smittspridningen så mycket vi bara kan.

1.      Vi uppmanar föräldrar att befinna sig utanför stängslet, endast ledare och aktiva på/vid planen. 

2.      Samling sker med avstånd till andra lag i närhet till den plandel ni ska träna på.

3.      Det första laget på plats för dagen öppnar upp grinden till arenan, så att vi kan undvika trängsel vid ut -och ingång. Nyckel finns i kiosken  (nyckelringen är en boll och nyckeln hänger till höger innanför dörren i kiosken)
Det sista laget stänger grinden OBS! VIKTIGT, då planen kan förstöras om någon åker in och sladdar med moppe eller bil.

4.      Vi ställer cyklar och mopeder på sidan av asfaltsgången, för att undvika trängsel. Inga cyklar rakt framför ingången och inte heller inne på området.

5.      Tvål och tvättmöjligheter finns i dagsläget inne i kiosken, på handikapptoaletten och i de båda toaletterna i omklädningsrummen. Det finns även ett antal flaskor med handdesinfektion att tillgå inne i kiosken. Påfyllning av tvål och handdesinfektion kommer att ske löpande.  

 


Svenska Fotbollförbundet rekommenderar samtliga föreningar att uppmana intresserad publik att INTE komma till matcherna.

 

Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att:

 • -åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
 • -åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
 • -trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
 • -åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
 • -hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
 • -samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
 • -utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler,samt
 • -följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

 

Obs! Arrangerande förening måste alltså kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.

 

Då vi har en inhägnad plan och med matchvärdens hjälp kan hålla oss till 50-gränsen och de övriga restriktionerna vill vi från och med nu (14/8) tillåta max 50 personer i publiken på våra matcher som spelas 11 mot 11, samt 9 mot 9 på stor plan. Vid de tillfällen när det alltså pågår endast 1 match på planen. När vi har flera matcher igång samtidigt fortsätter vi enligt tidigare rekommendationer och påminner både våra egna och motståndarlagets föräldrar/syskon/kompisar att inte komma till matchen som publik.


Vi har en skyldighet att förvalta den möjlighet att spela barn- och ungdomsmatcher – som vi trots rådande läge har fått förtroendet att göra – med största tänkbara ansvar. Självklart är det tråkigt för många föräldrar, släktingar och vänner att missa barnens matcher, men det är en i sammanhanget rimlig och nödvändig uppoffring som vi alla bör acceptera.


Övriga möten

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till ovanstående riktlinjer med fysiskt avstånd etc. Det betyder att vi ersätter fysiska möten med digitala lösningar där det bedöms lämpligt. Vi genomför inte fysiska möten i Klubbstugan med fler än 15 personer och med de anpassningar som krävs. Möten med fler personer genomför vi alltså digitalt eller utomhus  (max 50 personer) med anpassningar.

 

Här finns tips på några digitala verktyg som kan användas. Vi kommer att försöka jobba fram tips och rekommendationer för digitala möten (till exempel föräldramöten) framöver.Aktuella länkar

FHM - rekommendationer angående Idrott och träningsanläggningar

FHM - allmänna råd från 1 april och uppdatering 16 april

FHM - idrottstävlingar och matcher tillåts från 14 juni
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/


VIBF - riktlinjer uppdaterade 9 september 

http://bit.ly/VIBF_covid19


SvFF - uppdaterade riktlinjer 12 augusti

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/


RF - Coronaviruset och Idrottssrörelsen

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

 
I samarbete med