Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sandåkerns Sportklubb
Umeå - 1932

Sandåkerns riktlinjer gällande verksamheten under Corona-tider

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens (FHM), Riksidrottsförbundets (RF), Svenska Fotbollförbundets (SvFF) samt Svenska Innebandyförbundets (SIBF) råd och bedömningar av smittspridningen i Umeå-området, och våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.


Uppdaterad 12/12 2020

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.


Här nedan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Barn och Unga, Idrott och Fritidsaktiviteter samt föreningar.
Detta gäller alltså från den 14 december och tillsvidare (tills det kommer nya rekommendationer)


Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1.      hålla avstånd till varandra,

2.      inte dela utrustning med varandra,

3.      när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

4.      undvika gemensamma omklädningsrum,

5.      resa till och från aktiviteten individuellt, och

6.      utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare. Nedanstående tre punkter gäller dock för alla som bedriver idrottslig verksamhet. 

1.      när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

2.      minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och

3.      avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.


Lyssna gärna på Distriktsidrottschefen i Västerbotten som förtydligar vad de nya föreskrifterna betyder för idrotten. 


Enligt de nya nationella råden bör personer födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher eller tävlingar. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.
Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.
Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt.
Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras.
Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.
Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Hur gör vi i Sandåkern? 
Det här innebär för oss i Sandåkern att samtliga deltagare i träning måste vidta extra försiktighetsåtgärder, till exempel undvika trängsel, undvika närkontakt, byta om hemma, inte duscha tillsammans, hålla god hygien och självklart stanna hemma vid minsta lilla sjukdomssymptom.

 • Vårdnadshavare ska i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningar. Medföljande vuxna hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks
 • Vårdnadshavare ska i allra möjligaste mån enbart skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning.
 • Tävling, seriematcher, cuper och träningsmatcher ställs in
 • Vi försöker hitta övningar som gör att vi håller ett visst avstånd så långt det är möjligt. Dela gärna tips och idéer med varandra. Titta även gärna på våra träningstips i Coronatider
 • I den mån ni kan – träna utomhus 
 • Vid träningar inomhus ska vi försöka hålla 2 meters avstånd så långt det är möjligt
 • Samla inte fler än att det är möjligt att sprida ut de aktiva (gäller födda 2005 och senare). Alla ska ha möjlighet att hålla avstånd 
 • Träning för födda 2004 och tidigare sker allra helst utomhus och i mindre grupper (8 personer ska ses som normerande), träningen måste följa de 6 punkterna enligt FMH´s rekommendationer för att genomföras. 
 • Minimera tiden i omklädningsrum - omklädningsrum används endast för förvaring av ytterkläder och väskor.
 • Noggrann handhygien är viktigt.
 • Det är föreningens ansvar att efterleva de allmänna råden,
 • Vi vill även följa folkhälsomyndighetens råd att göra det möjligt för så många som möjligt att fortsätta träna. Självklart med stor försiktighet, genom att följa dessa rekommendationer. 
 • Vi har i Sandåkern tagit beslutet att de enstaka matcherna (träningsmatcher) får vänta. Inför uppstart av seriespel kommer vi att se över detta beslut igen.

Som ledare är du ansvarig för att vara uppmärksam på deltagare som visar symptom och vid en sådan situation ska du uppmana den aktiva att avbryta sitt deltagande och informera förälder/målsman. Du ska också vid varje aktivitet påminna om handhygien, att undvika onödig kroppskontakt som inte är nödvändig för idrotten och att byta om hemma.


Övriga möten - klubblokalen

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till ovanstående riktlinjer och håller därför alla möten digitalt i nuläget.  
Vi stänger Klubblokalen för besök dagtid och för användande på kvällstid, undantaget är ifall någon behöver lokalen för att genomföra ett digitalt möte i föreningen. - Kontaktuppgifter till Kalle och Andreas

Här finns tips på några verktyg som kan användas för digitala möten. 


Riktlinjer för bekräftade fall i föreningen

Nedan följer riktlinjer till alla ledare i föreningen ifall någon spelare/ledare meddelar att hen har bekräftat covid-19. Den smittade ska självklart följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, dvs stanna hemma minst 7 dagar efter symtomdebut eller positivt testsvar och minst 2 dagar efter att hen är helt symtomfri.

 

Oavsett om spelaren/ledaren har deltagit på träning eller match precis innan insjuknande eller inte ska ledarna för laget informera övriga i truppen och föräldrarna om att smitta kan finnas i laget. Informera på samma sätt som om det hade varit exempelvis magsjuka. 

Förklara för den smittade personen att informationen kommer att vara anonymiserad.

1. Ställ följande frågor (anteckna gärna svaren): 

  1. När deltog du senast med laget i träning/match/annat möte?
  2. När började du få symtom?
  3. Hade du symptom när du spelade/tränade senast datum xx?
  4. Vid vilka tillfällen har du varit i ett samma rum eller i närkontakt med lagkamrater under en längre stund under tiden du haft symptom?
   Exempelvis på skolan eller på fritiden under sådana förhållanden där det funnits risk att avstånd inte har hållits med andra.
  5. Vilka var kompisarna vid dessa tillfällen?
  6. Om vi behöver nå dig för fler frågor nu när du är hemma, hur når vi dig lättast?

 

2.  Om du bedömer att det finns risk att det har förekommit smitta i laget på match eller träning: förklara att vi som ledare i Sandåkerns SK behöver informera de som eventuellt har utsatts för smitta, det är en skyldighet vi har. 

 

Bör jag informera hela idrottsföreningen om att en person i föreningen har konstaterats ha covid-19?
Nej, som regel räcker det med att du informerar den grupp som är direkt berörd, dvs de som vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om. Informationen ska för kännedom även gå till kansliet, kansli@sandakernssk.se

Ska jag informera de jag kontaktar om vem det är som har covid-19?
Nej, även om du vet vem det är bör du som regel inte göra detta. Om du tycker att det finns särskilda skäl att ändå göra det måste du få tillåtelse av den som har covid-19 för att få meddela detta. Du ska aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.


Nedan följer ett förslag på sms/mejl-text du kan använda, som får anpassas efter aktuell verksamhet:
”Vi har fått information om att en person med covid-19 varit på [XXXXXX] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Vi vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. 

Var extra uppmärksam på eventuella symtom och testa dig om symtom uppkommer. Läs mer och få råd via 1177 och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Om en familjemedlem till en aktiv medlem har bekräftad covid-19, får den aktiva medlemmen fortsätta träna då? 
Nej, eftersom riktlinjerna säger att hela familjen ska undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att man har testats positivt ska du inte heller delta på aktiviteter med föreningen.  


Råd till lag med smittade spelare

Om man har fått ett provsvar som visar på covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska få förhållningsregler av vården. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19 (även om du inte själv blivit testad). Mer information om förhållningsregler finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se.

 

Samma principer kan tillämpas för ett lag där en eller flera spelare eller tränare fått symptom, blivit sjuk eller har konstaterad covid-19. Om någon i laget har symptom eller har blivit sjuk bör personen isolera sig och testas. Och provet visar att det är covid-19 bör övriga personer i laget som träffat och haft nära kontakt med den smittade undvika nära kontakt med andra människor i den mån det går, vara uppmärksam på symptom och testa sig om symptom uppstår eller vid insjuknande. Under vissa omständigheter, till exempel om flera spelare i laget blir sjuka samtidigt, kan andra åtgärder behövas för att bryta smittspridningen.


Aktuella länkar
RF-SISU Västerbotten - Corona och idrotten, vad gäller just nu?

FMH - Rekommendationer under kommande helger och högtider

FHM - Lagsporter och Covid-19

SIBF - Information avseende nya allmänna råd
VIBF - Inställda matcher


SvFF - uppdaterade riktlinjer från 14 december


RF - Coronaviruset och Idrottsrörelsen

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

 
I samarbete med