Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Genom Glädje och Engagemang formar Vi Tillsammans vår förening
Vår värdegrund beskriver föreningens förhållningssätt och rättesnören. Vi beskriver vår värdegrund genom tre ledstjärnor och hur vi förhåller oss till dom i det vi gör i vår verksamhet. 

Ledstjärna

Innebär för oss att…

Vi visar detta genom att…

Glädje

Vi ska verka för att alla i föreningen ska ha roligt i det vi gör.

…erbjuda en tillåtande, lustfylld och utmanande miljö.

Vi ska verka för att alla får utvecklas såväl personligt som idrottsligt.

…genomföra relevanta utbildningar.

Engagemang

Vi tar ansvar för föreningens uppgifter.

…vara väl förberedd och passionerat ta oss an uppgiften.

Vi är med vår närvaro en kraft i det lokala samhällets utveckling.

… vara öppen för samarbete.

Tillsammans

Vi välkomnar alla och verkar för en känsla av delaktighet och tillhörighet.

…vi bär klubbens färger med stolthet.

Vi ska visa hänsyn och respekt till varandras olikheter.

…i alla lägen vara en schysst kamrat.